Zestaw buty + stopki

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5

REGULAMIN PROMOCJI „ZESTAW BUTY+STOPKI”

 1. Niniejszy Regulamin określa wiążące każdego Uczestnika Promocji zasady nabywania produktów z aktualnej oferty w ramach Promocji „Zestaw buty+stopki” zwany dalej Akcja Promocyjna w sklepie internetowym www.brubeck.pl
 2. Organizatorem Promocji „Zestaw buty+stopki” jest BRUBECK GLOBAL TRADING SP. Z O.O., z siedzibą w UL. CHMIELNA 73, 00-801 WARSZAWA KRS: 0000569935 NIP: 7010499861 REGON: 362211802 („Organizator”).
 3. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 10 marca 2023r. od godz.13:30 do odwołania lub wyczerpania zapasów jednego z produktów.
 4. Miejscem Promocji jest Sklep internetowy marki BRUBECK, www.brubeck.pl
 5. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup minimalistycznych butów Barefoot Merino oraz stopek Merino Wool Unisex objętych promocją, dostępnych na stronie www.brubeck.pl Wartość koszyka jest wówczas obniżona o 30,98 zł. Cena zestawu promocyjnego buty+stopki wynosi 459,01 zł, gdzie cena katalogowa tego zestawu poza promocją wynosi 489,99 zł.
 6. Informacja o Promocji zawarta na plakatach i materiałach reklamowych nie stanowi oferty aniprzyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Promocji Organizatornie odpowiada.
 7. Zwrot któregokolwiek z produktów objętego promocją oznacza rezygnację z udziału w promocji.
 8. Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorcy, osoby prawne, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na złożenie Zamówienia.
 9. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz przez 14 (czternaście) dni od jej zakończenia pisemnie na adres: Opiesin 60D, 98-220 Zduńska Wola, poprzez wiadomość e-mail skierowaną na adres: sklep@brubeck.pl z tematem wiadomości „Zestaw buty+stopki”.
 10. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży [dostępnych na stronie brubeck.pl/sklep w zakładce: Regulamin Sklepu.